เส้นทางการท่องเที่ยว

ดูแผนที่

วัดช่องลม

นักท่องเที่ยวควรไปสักการะพระครูพิบูลธรรมกิจ (เผือก แก้วเกษม) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช่องลม

สะพานยาว

เป็นมุมแนะนำที่นักท่องเที่ยวควรมาถ่ายรูปนกและดูพระอาทิตย์ตก

สตีทอาร์ท นาเกลือ

ชมจิตรกรรมฝาผนัง และ บ้านเรือนเก่าแก่

ตลาดเก่านาเกลือ

ตลาดอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสด และอาหารพื้นบ้านตามสูตรที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแก้ปีชงเสริมดวงได้ที่นี่

“เที่ยวนาเกลือ ไม่เบื่อเลย”

รายละเอียดเส้นทางการท่องเที่ยวและราคา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

Package1 : โปรแกรมท่องเที่ยว Half day Trip

Bike Tours

 • 09.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว แนะนำชุมชนนาเกลือ ที่วัดช่องลม
 • 09.30 น. ชมชิมขนมครกเจ๊ดา
 • 09.40 น. กิจกรรมแกะหอยแมลงภู่
 • 10.00 น. ฟังเรื่องราวของสะพานหันและถ่ายรูป
 • 10.15 น. เช็คอินจุดสะพานยาว สาธิตการทำอวน
 • 10.30 น. ดูนก ชมไม้และถ่ายรูปป่าโกงกางผืนสุดท้ายของพัทยา
 • 10.35 น. สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนแป๊ะกง
 • 10.45 น. เรียนรู้ระบบนิเวศน์ชุมชนนาเกลือ / Workshop การทำซั้ง ที่ชุมชนประมง
 • 11.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

*หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

ราคา : 650 บาท/ท่าน


Package2 : โปรแกรมการท่องเที่ยว One day Trip

“ซาเล้ง Tour” หรือ Bike Tour

ชุมชนหลังวัดช่องลม
 • 09.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว แนะนำชุมชนนาเกลือ ที่วัดช่องลม
 • 09.30 น. ชม “ศาลาไม้ พิพิธภัณฑ์” และอุโบสถไม้เก่าแก่
 • 09.40 น. ชมต้นยางนาคู่ใหญ่
 • 09.50 น. ชมบ้านเรือนชุมชน วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน
 • 10.10 น. สาธิตวิธีแกะหอยแมลงภู่
 • 10.30 น. แวะชมและซื้อของใช้-ของฝากในชุมชน
 • 10.40 น. ฟังเรื่องราวของสะพานหันและถ่ายรูป
 • 10.50 น. ชมบ่อน้ำโบราณ และพักรับประทานอาหารว่าง
 • 11.10 น. ชมนก และถ่ายรูปป่าโกงกางผืนสุดท้ายของพัทยา
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Walking Tours

เส้นทางเดินเที่ยวชุมชนนาเกลือ
 • 13.00 น. จุดนัดพบที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน
 • 13.45 น. ชมบ้านเรือนไม้เก่าแก่กว่า 100 ปี เซลฟี่กีบสตรีท-อาร์ท
 • 14.00 น. ชมวิถีชุมชนบ้านริมคลองนาเกลือ “บ้านชายคลอง”
 • 14.30 น. สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมในชุมชนแป๊ะกง
 • 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง / จุดชมนกยาง ที่สะพานยาว
 • 15.00 น. เรียนรู้ระบบนิเวศน์อ่าวนาเกลือ / Workshop การทำซั้ง
 • 15.45 น. ชมตลาดเก่านาเกลือ และเวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย

*หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

One day Trip ราคา 800 บาท


ติดต่อสอบถามข้อมูล package ท่องเที่ยว ผู้ประสานงานชุมชน

 • คุณอรุณี ห่อทองคำ โทร. 081-8090968
 • คุณรัตนา อ่องสมบัติ โทร. 081-6366889
 • คุณรุ่งโรจน์ โล่ห์ทองคำ โทร. 089-4929860
Special Program : ทำซั้งเพื่อต่อลมหายใจ ประมงพื้นบ้านนาเกลือ แล้วนั่งเรือเพื่อปล่อยซั้ง พร้อมชมปราสาทสัจธรรมกลางอ่าวนาเกลือ และชมฟาร์มหอยแมลงภู่ ราคา 1,500 บาท(นั่งเรือได้ 4 ท่าน)

เครือข่ายเชื่อมโยง

ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

 • ชุมชนเนินพลับหวาน วิถีชุมชนมุสลิม คุณไพโรจน์ ยุทธนาวา โทร. 086-840-0276
 • บ้านหนองปลาไหล วิถีชาวนา คุณชนาธิป บุญกลั่น (คุณจอย) โทร. 086-827-0768
 • บ้านหนองชากแง้ว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คุณสายใจ เต็งสุววรณ์ โทร. 081-870-3398
 • ชุมชนเขาไม้แก้ว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คุณจักรกฤช สายสมร โทร. 091-736-7636